A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Somogysárd Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2016.05.05-én támogatási kérelmet nyújtott be a "Somogysárdi Óvodába Járó Gyermekekért" Közalapítvánnyal konzorciumban. A Projekt címe: "Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése" A Támogató a 1775004583 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 48 821 456 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A projekt keretében sor kerül a Betyár Csárda külső felújítására és energetikai korszerűsítésére. Felújításra kerül a külső homlokzat, a külső nyílászárók cseréjére is sor kerül, továbbá fűtéskorszerűsítés is történik. Ezen túlmenően napelem kerül elhelyezésre a csárda melletti kiszolgáló épületen.

A fejlesztés megvalósítását követően az épület komfortosabbá válik, az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, tekintettel a megvalósuló energiahatékonyságot növelő munkákra. A fejlesztés megvalósításával egy a településképet meghatározó épület külső felújítása által rendezettebb településkép fog kialakulni, a korszerűtlen fűtőberendezés lecserélésével a természetkárosítás csökken, tekintettel arra, hogy a modern, energiatakarékos, fűtőberendezés kevesebb káros anyagot bocsát ki. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindemellett jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A fejlesztés célja, hogy az országos és helyi jelentőségű csárda épület a kor igényeinek megfeleljen, energiahatékonyságot célzó munkálatok, valamint megújuló energia felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentést lehessen elérni, ezen túlmenően a felújításnak köszönhetően új funkciók kaphassanak helyet az épületben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30. 

 

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata
Projekt címe: A somogysárdi polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma:  KEOP-5.7.0/15-2015-0269.
Támogatás összege: 149.999.954 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Kezdő időpont: 2015. szeptember 10.
Tervezett befejezési dátum: 2015. december 15.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Somogysárd Község Önkormányzata 2015. november 4. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Polgármesti hivatal épületének, valamint az Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése érdekében.  A beruházás teljes összege bruttó 149.999.954 Ft, amely 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. A projekt egy jól átgondolt jövőkoncepció része, melynek célja az energiaköltségek csökkentése. A fejlesztés keretén belül a homlokzati falak hőszigetelése, a homlokzati fal lábazati hőszigetelése, a nyílászáró kávák szigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a födémek hőszigetelése kerül megvalósításra. A projekt célcsoportja a település lakossága, tekintettel arra, hogy a beruházással elért költségmegtakarítás révén közösségi célokat szolgáló fejlesztéseket is megvalósíthat az Önkormányzat. Az épületek energetikai megújulása a fűtési költségeket mérséklik, emellett a jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések is javulnak. A középületek felújításával javul a település külső arculata is.  

Projekt letöltése DOCX formátumban és PDF formátumban.