Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 című, MFP/TFB/2021

Projekt címe (azonosító száma): Tanyagondnoki gépjármu cseréje Somogysárdon (3285807737)

Szerződött támogatás összege: 12 499 999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az önkormányzat külterületi lakott településrészén élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosainak támogatására, megfelelő ellátására működteti tanyagondnoki szolgálatát. A szolgálat jelentős segítséget nyújt ezen kívül a település egyéb szociális, kultúrális, oktatási és sport életében, a gyermekek szállításában, programok szervezésében, lebonyolításában. Jelenlegi gépjárműve a folyamatos, speciális igényű használat miatt egyre rosszabb, elavultabb műszaki állapotban van, a mindennapos használathoz szükséges üzembiztonsága nem megfelelő, fenntartási költségei növekedtek. A szolgáltatás megfelelő szakmai és műszaki színvonalon történő biztosításához szükséges új gépjármű beszerzése, melyhez szükséges pénzügyi forrásokkal nem rendelkezett az önkormányzat. Az új eszközzel költséghatékonyabban, környezettudatosabban tartható fenn az ellátás. Az önkormányzat több projektjében, - pl.: önkormányzati hivatal, intézmények energetikai korszerűsítése - törekszik kötelező feladatait fenntarthatóbban, hatékonyabban ellátni, ezzel a lakosság magasabb szintű ellátás megvalósítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

Kedvezményezett neve:
Somogysárd Község Önkormányzatvidekieu

Pályázati felhívás neve, kódszáma:
A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

Projekt címe:
Somogysárd Község szennyvízkezelési beruházása

SzerSzechenyi2020ződött támogatás összege:
305.611.110 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):
90%

Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül, Somogysárd település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Somogysárd községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldásának kialakítására. A fejlesztés hatására Somogysárd község területén 161 ingatlanon válik megoldottá a szennyvíz kezelése. A 161 ingatlan szennyvízkezelése 161 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kislétesítmény és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2023. május 31.

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021; MFP-OJKJF/2021

Projekt címe (azonosító száma): Közterületi játszótér kialakítása (3088008351)

Szerződött támogatás összege: 3 940 835,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az Önkormányzat, a Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda udvarán alakít ki a gyermekek számára játszóteret kilenc korszerű játékelem elhelyezésével, illetve mérleghinta ülőkék beszerzésével (6 db). A fejlesztés hosszútávra biztosítja az óvodáskorú gyermekek megfelelő és biztonságos udvari játékterét. A játszótér megépítése a településképre és a park környezetére is kedvező hatást gyakorol.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.03.31.

Kép1.png

Kedvezményezett: Somogysárd Község Önkormányzata
Projekt címe: A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása
Szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022. február 28.

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek és eszközbeszerzés is megvalósul komplexen annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő mini bölcsőde és az óvoda megfelelő környezetet tudjon biztosítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti.
A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda három csoport részére alkalmas, azonban a gyermeklétszám miatt két csoportszoba van csak kihasználva. Ez kínálja a lehetőséget az önkormányzati feladataként biztosítandó mini bölcsőde kialakításához. Az intézményben nem megoldott az épület teljes akadálymentesítése. A jelenleg üzemelő melegítő konyha átalakításra szorul, és ki kell a dolgozók számára alakítani a követelményeknek megfelelő öltözőt, vizes blokkot. Az épület szerkezetek hőszigetelése csak részlegesen készült el, ezt be kell fejezni és ennek függvényében a fűtési rendszert is át kell alakítani, korszerűsíteni.
Az épület keleti blokkjába az alsó padlószintre kerül a mini bölcsőde. Átalakításra kerülnek a mindkét intézmény dolgozói által használt dolgozói helyiségek, öltözőblokk épül ki és az akadálymentes wc is szabványosításra kerül. A felső padlószinten az óvodai helyiségek kerülnek elhelyezésre és ennek az intézményrésznek is kialakítanak akadálymentes vizesblokkot. A konyha szintén átépül, a tiszta és szennyes útvonalak, valamint a dolgozói közlekedés útvonalai optimalizálva lesznek, szabályossá átalakulnak.
Az udvartéren kiépülnek az akadálymentesített járdák, rámpák és parkolók, kiépül a csapadékvíz elvezető rendszer.
A bölcsődéhez kapcsolódóan önállóan elkerített, az óvodától leválasztott udvarrész kerül kialakításra.
A bejutáshoz a bejárati ajtók akadálymentes kivitelűre lesznek cserélve, ahol szükséges a belső ajtók is átalakításra, a burkolatok cserélésre kerülnek.
Az új bölcsődei funkció elhelyezéséhez az épület tűzvédelmi követelményei javításra kerülnek.
Az épület eddig le nem szigetelt homlokzati részeit homlokzati hőszigeteléssel látják el, és a padlásokat is hőszigetelik. A régi agyagcserepet a felújíttottal azonos betoncserépre cserélik.
Felújításra, illetve átalakításra kerül a központi fűtés rendszere.
A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése is megtörténik.

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018

Kép1.jpgKép2.jpg

A kedvezményezett neve:

Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

A projekt címe:

Somogysárd Község szennyvízkezelési beruházása

A szerződött támogatás összege:

305.611.110 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

90%.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül, Somogysárd település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Somogysárd községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldásának megvalósítására. A fejlesztés hatására Somogysárd község területén 161 ingatlanon válhat megoldottá a kommunális szennyvíz kezelése. A pályázatban szerepelő háztartásoknál, ingatlanonként, (összesen 161 db) szennyvíztisztító kislétesítmény kerül elhelyezésre a hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2023. május 31.