Kedvezményezett neve:
Somogysárd Község Önkormányzatvidekieu

Pályázati felhívás neve, kódszáma:
A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

Projekt címe:
Somogysárd Község szennyvízkezelési beruházása

SzerSzechenyi2020ződött támogatás összege:
305.611.110 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):
90%

Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül, Somogysárd település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Somogysárd községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldásának kialakítására. A fejlesztés hatására Somogysárd község területén 161 ingatlanon válik megoldottá a szennyvíz kezelése. A 161 ingatlan szennyvízkezelése 161 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kislétesítmény és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2023. május 31.

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021; MFP-OJKJF/2021

Projekt címe (azonosító száma): Közterületi játszótér kialakítása (3088008351)

Szerződött támogatás összege: 3 940 835,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az Önkormányzat, a Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda udvarán alakít ki a gyermekek számára játszóteret kilenc korszerű játékelem elhelyezésével, illetve mérleghinta ülőkék beszerzésével (6 db). A fejlesztés hosszútávra biztosítja az óvodáskorú gyermekek megfelelő és biztonságos udvari játékterét. A játszótér megépítése a településképre és a park környezetére is kedvező hatást gyakorol.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.03.31.

Kép1.png

Kedvezményezett: Somogysárd Község Önkormányzata
Projekt címe: A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása
Szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022. február 28.

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A projektben infrastrukturális fejlesztési tevékenységek és eszközbeszerzés is megvalósul komplexen annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő mini bölcsőde és az óvoda megfelelő környezetet tudjon biztosítani, színvonalas szolgáltatást legyen képes nyújtani az odajáró kisgyermekeknek, amely a testi, lelki és szellemi fejlődésüket egyaránt elősegíti.
A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda három csoport részére alkalmas, azonban a gyermeklétszám miatt két csoportszoba van csak kihasználva. Ez kínálja a lehetőséget az önkormányzati feladataként biztosítandó mini bölcsőde kialakításához. Az intézményben nem megoldott az épület teljes akadálymentesítése. A jelenleg üzemelő melegítő konyha átalakításra szorul, és ki kell a dolgozók számára alakítani a követelményeknek megfelelő öltözőt, vizes blokkot. Az épület szerkezetek hőszigetelése csak részlegesen készült el, ezt be kell fejezni és ennek függvényében a fűtési rendszert is át kell alakítani, korszerűsíteni.
Az épület keleti blokkjába az alsó padlószintre kerül a mini bölcsőde. Átalakításra kerülnek a mindkét intézmény dolgozói által használt dolgozói helyiségek, öltözőblokk épül ki és az akadálymentes wc is szabványosításra kerül. A felső padlószinten az óvodai helyiségek kerülnek elhelyezésre és ennek az intézményrésznek is kialakítanak akadálymentes vizesblokkot. A konyha szintén átépül, a tiszta és szennyes útvonalak, valamint a dolgozói közlekedés útvonalai optimalizálva lesznek, szabályossá átalakulnak.
Az udvartéren kiépülnek az akadálymentesített járdák, rámpák és parkolók, kiépül a csapadékvíz elvezető rendszer.
A bölcsődéhez kapcsolódóan önállóan elkerített, az óvodától leválasztott udvarrész kerül kialakításra.
A bejutáshoz a bejárati ajtók akadálymentes kivitelűre lesznek cserélve, ahol szükséges a belső ajtók is átalakításra, a burkolatok cserélésre kerülnek.
Az új bölcsődei funkció elhelyezéséhez az épület tűzvédelmi követelményei javításra kerülnek.
Az épület eddig le nem szigetelt homlokzati részeit homlokzati hőszigeteléssel látják el, és a padlásokat is hőszigetelik. A régi agyagcserepet a felújíttottal azonos betoncserépre cserélik.
Felújításra, illetve átalakításra kerül a központi fűtés rendszere.
A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése is megtörténik.

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018

Kép1.jpgKép2.jpg

A kedvezményezett neve:

Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

A projekt címe:

Somogysárd Község szennyvízkezelési beruházása

A szerződött támogatás összege:

305.611.110 Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

90%.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül, Somogysárd település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Somogysárd községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldásának megvalósítására. A fejlesztés hatására Somogysárd község területén 161 ingatlanon válhat megoldottá a kommunális szennyvíz kezelése. A pályázatban szerepelő háztartásoknál, ingatlanonként, (összesen 161 db) szennyvíztisztító kislétesítmény kerül elhelyezésre a hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2023. május 31.

1, Somogysárd Fő tér és Petőfi utca összzekötő út felújítása

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021, MFP-UHK/2021

Projekt címe (azonosító száma): Somogysárd Fő tér és Petőfi utca összzekötő út felújítása (3292449038)

Szerződött támogatás összege: 4 288 993,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az önkormányzat több éve tervezi a település központban lévő, - a tömegközlekedéssel is érintett -  Fő tér és Petőfi utca összekötő útszakasz felújítását. Az útszakasz 1980-as években épült az akkori technológiával, átlagos minőségben. A fokozott használatnak köszönhetően az útszakasz erősen tönkrement, teljes vonalában a szélek letöredeztek, több helyen kátyúk, repedések keletkeztek. Az útszakasz forgalmas, körforgalom jelleggel érinti a buszpályaudvart, kultúrházat, általános iskolát, vegyesboltot. A biztonságos közlekedés megoldása sürgős, megoldásra váró feladat, melyhez a megfelelő forrásokkal nem rendelkezett az önkormányzat. A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat az érintett útszak 80 méteres hosszát,  új burkolat készítésével újítja fel. A szakasz új zúzottköves padkát kap, illetve az úttestről történő vízelvezetés is megoldik. Az önkormányzati kötelező feladat, a felújítás után, a megfelelő minőségben biztosítható lesz legkevesebb a következő 25-30. évben. A fejlesztés után a szakasz a helyi és tömegközlekedés forgalomi szempontból biztonságosabbá válik, továbbá a településkép javul a lakosság elvárásainak megfelelően.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.