A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Somogysárd Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 2016.05.05-én támogatási kérelmet nyújtott be a "Somogysárdi Óvodába Járó Gyermekekért" Közalapítvánnyal konzorciumban. A Projekt címe: "Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése" A Támogató a 1775004583 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 48 821 456 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A projekt keretében sor kerül a Betyár Csárda külső felújítására és energetikai korszerűsítésére. Felújításra kerül a külső homlokzat, a külső nyílászárók cseréjére is sor kerül, továbbá fűtéskorszerűsítés is történik. Ezen túlmenően napelem kerül elhelyezésre a csárda melletti kiszolgáló épületen.

A fejlesztés megvalósítását követően az épület komfortosabbá válik, az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, tekintettel a megvalósuló energiahatékonyságot növelő munkákra. A fejlesztés megvalósításával egy a településképet meghatározó épület külső felújítása által rendezettebb településkép fog kialakulni, a korszerűtlen fűtőberendezés lecserélésével a természetkárosítás csökken, tekintettel arra, hogy a modern, energiatakarékos, fűtőberendezés kevesebb káros anyagot bocsát ki. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindemellett jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető. A fejlesztés célja, hogy az országos és helyi jelentőségű csárda épület a kor igényeinek megfeleljen, energiahatékonyságot célzó munkálatok, valamint megújuló energia felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentést lehessen elérni, ezen túlmenően a felújításnak köszönhetően új funkciók kaphassanak helyet az épületben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30.