Magyar Falu Program pályázatok – Somogysárd Község Önkormányzat mfplog

1, Szolgálati lakás kialakítása Somogysárdon

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –  (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás kialakítása Somogysárdon (3031601545)

Szerződött támogatás összege: 14 993 661,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Az önkormányzat a közfeladatot ellátók részére, a munkavállalás szempontjából kiemelt jelnetőséggel bíró, a kor igényeit kielégítő szolgálati lakást alakít ki a településen. A pályázattal az erre a célra megvásárolt lakóingatlant újítja fel, alkalmassá teszi szolgálati lakásnak. Az épület teljeskörű külső és belső felújításon megy keresztül, alábbi fő részekkel: tető héjazat és vízelvezető rendszerek cseréje; külső homlokzat, lábazat megerősítése, javítása festése; nyílászárók cseréje; épületgépészeti elemek cseréje, villany, víz és fűtési rendszerek új kialakítása; belső helyiségek átalakítása, új fürdőszoba kialakítása; belső falak és mennyezeti burkolatok javítása, festése, járófelületek javítása és cseréje, burkolása. Összességében a tervezett felújítással egy korszerű szolgálati lakás birtokává válhat a település. A fejlesztés hosszútávon támogatja az önkormányzati és más intézmények által ellátott kötelező feladatellátást, annak megvalósítását kedvezőbbé teszi, a megfelelő szakmai színvonalon való ellátását támogatja. A régi, használaton kívüli épület megújítása a településképre és annak környezetére is kedvező hatást gyakorol.

 

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.07.31.

Magyar Falu Program pályázatok – Somogysárd Község Önkormányzatmfplog

1, Óvoda udvar fejlesztése

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –  (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodaudvar fejlesztése Somogysárdon új kerítés építésével (3021281230)

Szerződött támogatás összege: 4 994 023,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A pályázattal az Óvoda épületet és udvart övező kerítés  teljes felújításával az intézményben korszerű oktatási feltételek teremthetőek meg. A kerítés műszaki állapota erősen leromlott, így az utcafronti részeken elbontásra kerül, utána lehetséges elemes kerítését megépíteni új kapuval. A növekvő gyermeklétszámnak köszönhetően az óvoda kihasználtsága megfelelő, a tervezett mini bölcsode indítása pedig további funkciót biztosít az épületnek és udvarának. Ehhez szükséges, hogy a kötelező feladatellátást hosszútávon megfelelő szakmai és műszaki színvonalon láthassa ela a település. Az óvoda udvart körül határoló utcafronti kerítés elkészítése, megújítása a településképre és annak környezetére is kedvező hatást gyakrol.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.07.31.

Magyar Falu Program pályázatok – Somogysárd Község Önkormányzat

1, Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –  (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartásához eszközfejlesztés Somogysárdon (3020387199)

Szerződött támogatás összege: 4 917 440,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással beszerezett eszközökkel az önkormányzat a közterületeinek, -utcák, parkok, árkok és intézmények – karbantartását tudja magasabb színvonalon, hatékonyabban ellátni, komplexebb módon tudja megvalósítani ezen feladatait. Az utcafrontok, parkok, közintézmények nagyobb zöld felületeit és az árkokat traktorra kapcsolt hidraulikus rézsű kaszával tudja gondozni lényegesen kevesebb kézi munkaerő igénybevételével. A csatlakoztatható eszközök folyamatos használata biztosítja az önkormányzati feladat hatékonyabb ellátást.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.08.31.

Magyar Falu Program pályázatok – Somogysárd Község Önkormányzatamfplog

1, Orvosi eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi eszközök beszerzése Somogysárdi háziorvosi szolgálat működéséhez (3007170115)

Szerződött támogatás összege: 1.960.880,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Somogysárd községben. A beszerzésre kerülő eszközökkel (orvosi műszerek, számítógép) korszerűsödik az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul annak hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2019.12.31.

Hét millió forint összegű európai uniós forrásból, KÖFOP-1.2.1.–VEKOP-16-2017-00731. azonosítószámmal megvalósult az Önkormányzat ASP központokhoz történő csatlakozása. A támogatásból az önkormányzat 3,15 millió forint értékben új informatikai eszközöket, - ezen belül számítógépeket, monitorokat, kártyaolvasókat, hálózati eszközöket - tudott beszerezni 2017. év végéig.

A települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet határozta meg. A központ szolgáltatásaival megvalósult az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak standardizálása. Önkormányzatunk a rendszerhez 2018. január 1. határidővel csatlakozott a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. Az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozásra való felkészülés a Magyar Államkincstár által szervezett képzésekkelmár 2017. évben megkezdődött. Az önkormányzati Hivatal által kezelt szakrendszeri adatok adattisztításával és migrációjával 2018. év első felében, - külső szakértők igényebételével – készültünk el.Ehhez kapcsolódottegy működésfejlesztési és a szabályozási keretek kialakítására vonatkozó szakértői munka is, amely eredményeként lehetőség van elektronikus ügyintézésre és új szabályzatok, rendeletek készületek el.

 Az új informatikai szakrendszerekre történő átállás sikeres volt, így az önkormányzatok Hivatalánál dolgozók magasabb informatikai színvonalon tudják ellátni feladataikat.

Kapcsolat

Név/cím: Fentős Zoltán / 7435 Somogysárd, Fő utca 22.

Telefon/fax: +36 82/715-284; +36 82/715-997