Kedvezményezett neve: Somogysárd Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 című, MFP/TFB/2021

Projekt címe (azonosító száma): Tanyagondnoki gépjármu cseréje Somogysárdon (3285807737)

Szerződött támogatás összege: 12 499 999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az önkormányzat külterületi lakott településrészén élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosainak támogatására, megfelelő ellátására működteti tanyagondnoki szolgálatát. A szolgálat jelentős segítséget nyújt ezen kívül a település egyéb szociális, kultúrális, oktatási és sport életében, a gyermekek szállításában, programok szervezésében, lebonyolításában. Jelenlegi gépjárműve a folyamatos, speciális igényű használat miatt egyre rosszabb, elavultabb műszaki állapotban van, a mindennapos használathoz szükséges üzembiztonsága nem megfelelő, fenntartási költségei növekedtek. A szolgáltatás megfelelő szakmai és műszaki színvonalon történő biztosításához szükséges új gépjármű beszerzése, melyhez szükséges pénzügyi forrásokkal nem rendelkezett az önkormányzat. Az új eszközzel költséghatékonyabban, környezettudatosabban tartható fenn az ellátás. Az önkormányzat több projektjében, - pl.: önkormányzati hivatal, intézmények energetikai korszerűsítése - törekszik kötelező feladatait fenntarthatóbban, hatékonyabban ellátni, ezzel a lakosság magasabb szintű ellátás megvalósítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.