Hét millió forint összegű európai uniós forrásból, KÖFOP-1.2.1.–VEKOP-16-2017-00731. azonosítószámmal megvalósult az Önkormányzat ASP központokhoz történő csatlakozása. A támogatásból az önkormányzat 3,15 millió forint értékben új informatikai eszközöket, - ezen belül számítógépeket, monitorokat, kártyaolvasókat, hálózati eszközöket - tudott beszerezni 2017. év végéig.

A települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet határozta meg. A központ szolgáltatásaival megvalósult az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak standardizálása. Önkormányzatunk a rendszerhez 2018. január 1. határidővel csatlakozott a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. Az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozásra való felkészülés a Magyar Államkincstár által szervezett képzésekkelmár 2017. évben megkezdődött. Az önkormányzati Hivatal által kezelt szakrendszeri adatok adattisztításával és migrációjával 2018. év első felében, - külső szakértők igényebételével – készültünk el.Ehhez kapcsolódottegy működésfejlesztési és a szabályozási keretek kialakítására vonatkozó szakértői munka is, amely eredményeként lehetőség van elektronikus ügyintézésre és új szabályzatok, rendeletek készületek el.

 Az új informatikai szakrendszerekre történő átállás sikeres volt, így az önkormányzatok Hivatalánál dolgozók magasabb informatikai színvonalon tudják ellátni feladataikat.

Kapcsolat

Név/cím: Fentős Zoltán / 7435 Somogysárd, Fő utca 22.

Telefon/fax: +36 82/715-284; +36 82/715-997