A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízminőség-javító programja

Projektinformációk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Somogysárd Község Önkormányzata, Újvárfalva Község Önkormányzata

A projekt címe: A Somogy megyei Somogysárd és Újvárfalva települések ivóvízminőség-javító programja

A projekt támogatási összege: 151 576 184 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,000000%

A projekt fizikai befejezésének a dátuma: 2019.09.01.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00014
A projekt bemutatása

„A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja az volt, hogy Somogysárd, illetve Újvárfalva településeken élő lakosság részére olyan vizet szolgáltassanak, melynek minősége az előírt határértékeknek megfelel. A településeken a szolgáltatott ivóvízben határértéket meghaladó volt az ammónium- valamint a vastartalom.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Somogysárd község, valamint Újvárfalva község.

A fejlesztendő somogysárdi vízműtelep a település belterületi részén (101 hrsz.) található, amelyet a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltet. A víztermelést 2 db üzemelő kút biztosítja. A szolgáltatott víz minőségének javítására korszerű vízkezelési-, biokémiai oxidáció elvén működő, környezetbarát technológia létesítését tervezték. A vízműtelepen egy FM-am komplex vízkezelő berendezés telepítése, a vízkezelő épület belső átalakítása és a kapcsolódó létesítmények (udvartéri medence; vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósult meg. Szükséges volt még egy belső szervizút kialakítása és az udvartéri vezetékhálózat cseréje, bővítése. Az új vízkezelési technológia kiépítésével megvalósításra került az ivóvíz ammóniamentesítése, valamint vastalanítása. A vízműrendszer része Somogysárd, Újvárfalva, és a község Nadalos településrésze, mely településekhez tartozó vízelosztó-hálózat teljes tisztítása, és mosató csomópontok kiépítése volt szükséges.

A beruházás összesen 168 417 982 forintból valósult meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Somogysárd Község, valamint Újvárfalva Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével. A projekt kivitelezési munkái 2018. december 19. napján fejeződtek be.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. A tervezett rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át.”Események

Projekt zárórendezvény

A rendezvény időpontja: 2018. december 12. 11.00 óra

A rendezvény helyszíne: Somogysárd Művelődési Ház, 7435 Somogysárd, Fő utca 4.


Kapcsolat

Somogysárd Község Önkormányzata

Fehér Zoltán, polgármester
E-mail: somogysard@freemail.hu
Telefon: (82) 715-284

Újvárfalva Község Önkormányzata

Kiss Péter Pálné, polgármester
E-mail: ujvarfalva@t-online.hu
Telefon: (82) 715-802

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda

Schlőgl István, projektmenedzser
E-mail: schlogl.istvan@nfp.hu
Telefon: +36 30 368 8870